Cijevi

 

FLX 501MN / FLX 5050N

Cijev gibljiva
- fi 50
- duga ili kratka.

FLX 745-90 / FLX 745

Cijev gibljiva
- fi 40
- 90°, kutna
- duga ili kratka

FLX CCB1 / FLX CCB9

Cijev gibljiva
- fi 32
- duga ili kratka.

FLX CCS3 / FLX HC26

Cijev gibljiva
- fi 40 na 50
- duga ili kratka.

FLX CCS9

Cijev gibljiva
- fi 40 na 50
- kratka

HC33 / HC34 / HC35

- Cijev fi 32, 40 ili 50
- 2m dužina
- ravna